Анкета

Нуждаят ли се българите в чужбина от електронни учебници по български език, история и география на България - общодостъпни в електронното пространство?