СРЕЩИ

Диян Стаматов: Първокласниците не могат да постигнат резултати, ако започнат онлайн

15 септември 2021

 

-Предложихме първи и втори клас да преминават в дистанционен формат в много краен случай
-Регулярното тестване на учениците ще предотврати големите изненади сред подрастващите
-Дни преди старта на учебната година ще стане ясно как ще започне в различните училища
- Г-н Стаматов, какви са нагласите за старта на учебната година?
- Абсолютно всички – родители, ученици, учители, директори, искат да започнат присъствено. Нагласите обаче са нещо по-различно, защото те са в пряка връзка с епидемичната обстановка, която с всеки изминал ден става все по-червена. Това налага необходимостта да има организационна подготовка на цялата ни образователна система – всички директори, училища и учители, за динамично преминаване в електронна среда. Най-вероятно началото на учебната година ще бъде доста пъстро в цялата страна. В някои училища ще бъде дистанционно, а на други вероятно ще започне присъствено. Това ще се знае дни преди старта на учебната година след последната актуализация на заболеваемостта в отделните райони на страната.

- Във вторник на отраслов съвет бяха приети единодушно насоките за преминаване към дистанционно образование. Кои са новите моменти?
- Те са два. Единият е свързан с наблягане на обстоятелството, че водещо е в коя от четирите зони по отношение на заболеваемостта се намира училището. Вторият е локалният принцип за излизане в дистанционно обучение при необходимост. Тези два акцент надграждат миналогодишните насоки. В тях ясно се подчертава също, че детските градини ще преминават в дистанционен формат в много краен случай. Предложението на директорите бе това да се отнася за учениците от първи и втори клас, защото тяхната възраст е близка до детските градини, както и поради спецификата на подготовката им в училищна среда. Тоест при ваксинирани учители и родители децата да имат присъствени занятия и при тъмночервен сценарий. В правилата, които министерството предлага, е разписано, че последни излизат начален етап, но нашето предложение е първи и втори клас да излязат в най-краен случай онлайн, както е разписано за детските градини. Това обаче ще бъде решено от здравното министерство, които разписват мерките и носят отговорност за провеждането или непровеждането на учебния процес. Не е реалистично да се смята, че едно дете, което досега е било на градина, ще започне дистанционно в първи клас и ще се очаква да постигне образователни резултати. Има много възможности, ако здравно министерство разрешат. Класът може да се раздели на две, имайки предвид, че той се обучава от двама учители. Така децата могат да се редуват и да не бъдат едновременно всички в клас. Биха могли да се реализират различни подходи, стига да има воля за подобно нещо. Хубавото е, че в правилата са разписани възможности, които педагогическите колективи и директорът на училището могат свободно да прилагат.
Затова обаче е много важна подкрепата на общинските кризисни щабове, особено в малките населени места. Затова предложението на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България бе министър Денков да прати писмо до общинските кризисни щабове за оказване на подкрепа на директорите, когато имат нагласа да приложат локален принцип и да преминат към дистанционно обучение. В малко населено място в повечето случаи той има желание да вземе такова решение, но родителите имат друга нагласа и се получават конфронтации, които обикновено са за сметка на педагогическия колектив.

- Здравното министерство предложи смъкване на прага за превключване към онлайн обучение от 15 на 10% заболели. Бързо достижима ли е тази бройка?
- В едно голямо училище трудно се достига такъв процент заболели, защото ако говорим за 1500 ученици, това са 150 деца с коронавирус. Това е едно сериозно огнище, което надали някой би си позволил да го има и едва тогава да затвори училището. Ако говорим на локален принцип в рамките на класа и имаме дете, което е било 1-2 дни в клас и дало положителен тест, се карантинира класът, защото има контакт с него. Тогава те не влизат в тези 10%. При тях говорим само за ученици, които са с коронавирус, но не са контактували със съучениците си. Такава ситуация бе рядкост миналата година, защото когато сме присъствено, се наблюдаваше засилен интерес на учениците и липса на отсъствие. Така че контактността почти винаги бе факт.

- При превключване на ротация в училище ще бъдат 50% от учениците. Как би изглеждал графикът им в този случай?
- Това предполага по-консервативна схема на графика на учебния процес. При дистанционен формат трябва да има синхрон между учебните часове в клас и тези онлайн, защото един и същ преподавател редува класове в присъствен и дистанционен формат. Най-вероятно часовете ще са с намалена продължителност и абсолютно еднакви за двата варианта на преподаване. При първи и втори клас, където учителят е един, няма да имаме проблеми. При прогимназиален и гимназиален етап обаче най-вероятно те ще се уеднаквят по 30-35 минути.

- При ротационен режим първи онлайн ще бъдат 11-и и 12-и клас. Какво продиктува промяната на випуските, които ще преминават към обучение в електронна среда?
- Миналата година редуването започна малко след средата на втория учебен срок и поради тази причина бе акцентирано върху випуските, които са преобладаващо завършващи (7-и и 12-и клас), които трябваше по-интензивно да се въртят. В тази ситуация има някаква логика да се въртят така. Най-дисциплинирани са втори гимназиален етап, а след тях първи. Затова е редно тяхното редуване да върви надолу, за да няма алогичност в последователността им. Миналата година най-ощетени бяха шести клас, които по стечение на обстоятелствата бяха по-дълго в електронна среда. Редуването в момента трябва да бъде добре подредено, за да няма засегнат випуск. Няма маловажен випуск, дори и да има национално външно оценяване в даден клас, и останалите не трябва да имат пропуски в своята подготовка.

-
 В начален етап ще бъдат задължително с маски, ако училището попада в жълта или червена зона. Очаквате ли съпротива от страна на родителите?
- Маските са възможно най-проблемният въпрос за обединяване на всички учители, родители и ученици. Миналата учебна година в начален етап всяка паралелка решаваше дали да бъдат с маски или не спрямо това дали класният им ръководител е ваксиниран. В повечето случаи те бяха без. При прогимназиален и гимназиален етап нещата са по-различни, защото при тях има движение по коридорите и няма как да си създадем илюзията, че ще стоят само в стаята на отворен прозорец. Тогава за тях бе препоръчително носенето на маски, а сега е задължително за затворените пространства, когато училището се намира в жълта или червена зона.

- Тази година ще може да се сформират и сборни паралелки. Кога ще има възможност за това?
- В училище те биха могли да съществуват в часове по занималня, при самоподготовка. И сега няма за всеки клас самостоятелна група. Тези обаче трябва да се сформират само при необходимост и при стриктно спазване на ползването на маски и дистанция.
Предложението на нашия съюз е при необходимост в детските градини да могат да се сформират сборни групи. Причината за това е, че е възможно персоналът да се разболее и за да не се затваря цялата група, тя би могла да се обедини с друга, за да може да няма социално напрежение сред родителите на децата. Това ще бъде само в краен случай.

- Какво предвиждат насоките за децата със специални образователни потребности?
- При тях се наблюдава бърза загуба на навик и умения, които се натрупват през присъственото обучение. За да не се случва това, за тях е разписано, че ще преминават само в краен случай в дистанционен формат. Практиката от миналата година показа, че те трябва да продължат своята индивидуална подкрепа от ресурсен учител, логопед, психолог присъствено. Всеки ученик по предварителен график идва при специалиста. За по-големите ученици това може да се случва и онлайн по преценка на родителите. Останалите часове на тези деца ще бъдат онлайн, ако техният клас е в дистанционен режим на обучение.

- Обмисля се въвеждането на регулярно тестване на ученици, ако всички родители в дадено училище са съгласни. Смятате ли, че това е постижимо, след като миналата година голяма част от тях не одобриха тази идея?
- Ако стъпим на базата на миналогодишното проучване сред родителското съсловие, половината от тях подкрепяха тестването на децата им. Основното им несъгласие произтичаше от факта, че се ползва механичният подход, при който с клечка се взима секрет от носната лигавица, което за децата не е никак приятно. Европейската практика в много страни, от които водеща е Австрия, е вземането на секрет от устна кухина със слюнка и физиологичен разтвор. Ако това се приложи на нашите ученици, категорично желанието на родителите сериозно ще се подобри, защото тук няма механично притеснение и е по-щадящо. Тестването би било добра практика, ако се приложи. Миналата година съюзът на работодателите и голяма част от родителите поискаха да има такова тестване. В чужбина това се прави два пъти седмично и предотвратява големите изненади сред подрастващите.

Визитка:
-Роден е през 1967 г. в Карнобат
-Завършил е Факултета по биология на СУ “Св. Климент Охридски” и преподава биология
-Бил е последователно директор на 150-о СУ, 8-о СУ и 119-о СУ в София
-Зам.-министър на образованието в кабинета „Борисов 2“
-В момента отново е директор на 119-о СУ в София
-Председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета на България
https://www.monitor.bg/bg/a/view/dijan-stamatov-direktor-na-119-o-su-pyrvoklasnicite-ne-mogat-da-postignat-rezultati-ako-zapochnat-onlajn-279460