КАЛЕЙДОСКОП

Съхраняване на българския език и култура в Молдова

19 октомври 2020

 

 
 
България отпусна 353 000 лева за развитие и съхраняване на българския език и култура в Молдова
 
България отпусна 353 000 лева за развитие и съхраняване на българския език и култура в Молдова през 2020 г, съобщава БТА.  
Финансирането е одобрено от българското министерство на образованието и науката по Националната програма „Роден език и култура зад граница“, модул едно – „Подпомагане на обучението по български език и литература, по история на България и по география на България“.
Общо 36 проекта бяха одобрени от МОН, които бяха подадени от молдовските училища и културните институции в различни населени места с компактно българско население.
От тях, в района Тараклия – Център на българите в Молдова са одобрени деветнадесет проекта на сумата от 184 000 лева.
Българското Министерство на образованието очаква програмата да помогне да се постигнат такива резултати като: усвояване на книжовния български език от деца и ученици, живеещи извън територията на Република България; запознаване на деца и ученици от български произход, живеещи зад граница, с историята и географията на България, с българските обичаи и фолклор и съхраняване на националното самосъзнание, култура и традиции; придобиване от децата и учениците на знания, умения и компетентности, които да им позволяват при завръщане в България бързо адаптиране в образователната система.
По информация на svetlina.online в рамките на Националната програма „Роден език и култура зад граница“ през 2019 г. 34 проекта от Молдова са получили финансиране в размер на 418 000 лева. През 2018 г. отпусната сума беше 217 000 лева, за 24 проекта.
Източник: Ирина Богоева
https://www.glaspress.rs/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%bd%d0%b0-353-000-%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b7