КАЛЕЙДОСКОП

От Буенос Айрес. Дистанционни курсове по български език

28 юни 2016

 

 
Нова възможност за изучаване на родния език от разстояние предлага Гражданска асоциация „Българите в Аржентина“ чрез своето интернет радио “Моята България”. Тази форма на дистанционно обучение по български е насочена специално към тези, които поради характера на местоживеенето си или на своята работа не могат да посещават присъствени курсове.
 
В Аржентина този проблем стои особено остро. Разстоянията в латиноамериканската страна са огромни. Наследниците на българи-емигранти в Аржентина не знаят български. Имат желание да научат езика на своите предци, но голяма част от тях живеят в отдалечени от федералната столица Буенос Айрес провинции.
 
Курсовете предлагат знание за основната лексика на българския език. Уроците са кратки и разнообразени с подходяща музика, което помага за безпроблемното усвояване на материала. Излъчват се всяка първа и трета неделя на текущия месец от 11:00 до 12:00 часа в предаването “Панорама” на интернет радио “Моята България”.
 
Тези курсове са особено подходящи за онези съотечественици, които се стремят да научат езика в кратък срок, планирайки да посетят страната на своите предци. Курсовете са важни за тези хора, които биха решили да общуват ефективно, използвайки новите технологии на комуникация, като се свързват през интернет и общуват с техните роднини в България на български език.
 
И не на последно място, курсовете са подходящи за всички чужденци, които искат да разширят своята езикова култура. И които желаят да се запознаят по-отблизо с Родината ни.
 
С тази съвременна форма на дистанционно обучение Гражданска асоциация „Българите в Аржентина“, която е създател на интернет радио „Моята България“, цели да улесни изучаването на български език. По този начин бихме стимулирали и интереса към изучаването на българска литература, история и традиции.
 
Сдружението от Буенос Айрес изпълнява целите, заявени и изповядвани от момента на създаването си - приобщаването на наследниците на българите-емигранти в Аржентина към българската духовност и култура, утвърждаване на българска идентичност и българско самосъзнание.
 
Информацията е изпратена от г-жа Ася Иванова, председател на Гражданска асоциация “Българите в Аржентина” - Буенос Айрес.