АГЕНЦИЯТА ИНФОРМИРА

Участие на ДАБЧ във Втория форум на българските училища в Западното полукълбо, Чикаго 2016

10 май 2016

 
На 23 и 24 април т. г. в Чикаго се проведе Втория форум на българските училища в Западното полукълбо, организиран под патронажа на вицепрезидента на Република България Маргарита Попова.
 
Провеждането на форуми, посветени на развитието на българските училища зад граница, вече е традиция. Началото е положено през 2005 г. в София с организирането на първата кръгла маса от Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).  Дискусиите през изминалия период допринесоха за идентифицирането на проблемите, обединяването на образователните звена, създадени от сънародниците ни по света, намирането и използването на подходящи форми за тяхното финансиране от страна на българската държава. Насрочването на поредния форум именно в Чикаго, при това за втори път, не е никак случайно. На територията на САЩ функционират понастоящем най-много български неделни училища – 53, от които 12 в Чикаго,  а общият им брой извън пределите на Отечеството надхвърля 280. 
 
Домакин на форума, открит в 8.30 ч. на 23 април, бе Българското училище „Джон Атанасов” с директор Боянка Иванова, член на УС на Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ). Училището е едно от най-големите образователни звена, основани от сънародниците ни, удостоено с най-високото отличие на ДАБЧ паметен медал „Иван Вазов”, а г-жа Иванова е носител на наградата „Българка на годината” 2012, учредена от агенцията.  
 
Основните акценти на дискусията този път бяха два: приоритети и политика на съхраняването и популяризирането на българския език и национални ценности зад граница и съвременни алтернативи в обучението по български език, литература и история на България в мултикултурна среда. Организаторите на инициативата бяха Асоциацията на българските училища в чужбина (АБУЧ), Министерството на образованието и науката, ДАБЧ, със съдействието на Посолството на Р България в САЩ и Генералното консулство на Р България в Чикаго.
 
Като официални гости на форума участваха Румен Йончев, председател на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина, евродепутатът Ангел Джамбазки, Димитър Владимиров, зам.-председател на ДАБЧ, Коянка Димитрова, директор на дирекция в ДАБЧ, Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, Наталия Михалевска, началник на отдел  ОКИ към МОН, Янка Такева, председател на Съюза на българските учители (СБУ), Надя Кантарева-Барух, директор на списание „Аз Буки„. Имаше представители също на СУ „Св. Климент Охридски“, Нов Български университет, ПУ „Паисий Хилендарски“, Американският университет в България, Американският научен център в София. Свои делегати бяха изпратили български неделни училища от 14 щата на САЩ, от Канада, Великобритания, Австрия, Франция и Кипър.
 
Форумът бе открит с музикален поздрав на учениците от училище „Джон Атанасов”. В обръщението си към участниците и гостите Боянка Иванова отправи посланието, че „достойнството на един народ е в съхранената му духовност”. Вицепрезидентът Маргарита Попова обърна внимание на две знаменателни събития през тази година, под знака на които се провежда форума – 1 100 годишнината от смъртта на Св. Климент Охридски и „Българският Великден”, когато през 1860 г. Българската църковна община в Цариград обявява обособяването си от Цариградската патриаршия и започва десетилетието на борбата за църковна независимост. Тя изрази своето преклонение пред просветителската мисия на учителите и подкрепи кампанията на АБУЧ  българският език да стане матуритетен. Маргарита Попова бе наградена от името на АБУЧ с почетна грамота за съпричастността й към делото на българското учителство зад граница и възпитанието на младото поколение българи в дух на родолюбие. Грамотата бе връчена от Снежина Мечева, член на УС на АБУЧ.
 
Дистанционно по интернет от Вашингтон специален поздрав отправи посланикът на Р България Елена Поптодорова. Говорейки за българските общности тя отбеляза, че „точно, когато сме в чужбина съзнаваме колко важна е съхранената духовност”, една мисъл, споделяна под различна форма в разговори с наши емигранти. Посланик Поптодорова, както и изказалия се по-късно генерален консул на Р България в Чикаго Симеон Стоилов бяха удостоени от АБУЧ с почетни грамоти за принос към развитието на българските училища в САЩ.     
 
В изказването си Румен Йончев се спря на няколко важни въпроса, свързани с  държавната политика спрямо българите в чужбина. Той сподели, че съществена част от работата на парламентарната комисия е свързана с разглеждането на въпроси от областта на образованието. И докато неделните училища вече получават финансиране от българската държава, то остава все още нерешен въпросът с подпомагането на сдруженията на сънародниците, посветили се на опазването на националната идентичност и традиции, което изисква отделна правителствена програма.
 
Димитър Владимиров, зам.-председател на ДАБЧ, поздрави организаторите и участниците на форума, голяма част от които са партньори на агенцията в продължение на дълги години. Бяха прочетени поздравителни адреси от името на председателя на АБУЧ д-р Ирина Владикова, генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова и евродепутата Светослав Малинов.
 
Красимир Вълчев, главен секретар, и Наталия Михалевска, началник на отдел  в МОН, направиха презентации по проблеми, свързани с организирането и финансирането на българските неделни училища и условията за ефективна работа в тях. Изнесени бяха данни за броя на българските учители в странство и броя на обучените ученици досега в неделните ни училища от стартирането на НП „Роден език и култура зад граница” през 2009 година. Обърнато бе внимание на някои предстоящи промени в текста на ПМС №334, както и на повдигнатия от аудиторията въпрос за създаване на сертифицирани центрове по български език в чужбина.
 
Деловата част на първия ден от форума завърши с презентация и урок – спектакъл „Робството и борбата за свобода, отразени в народната песен” на Виолета Петрова, зам.-директор на БНУ „Джон Атанасов”.
 
В 15.30 ч. бе проведена среща на вицепрезидент Маргарита Попова с българската общност в Чикаго и участниците във форума. Проявен бе интерес по въпроси, свързани с правото на гласуване на българите от чужбина и институционалното им представителство в България, привличането на интелектуалния потенциал на сънародниците ни в полза на Родината и дейността на ДАБЧ за завръщането на младите българи, завършили чуждестранни университети.
 
За родолюбивата атмосферата на първия ден от форума специално трябва да поздравим домакините, подредили в конферентната зала един своеобразен музеен кът със снимки, документи и вещи от различни периоди в историята на българската емиграция в Чикаго и региона.
 
На следващия ден 24 април форумът продължи в престижния Union Legue Club of Chicago. Коянка Димитрова, директор на дирекция в ДАБЧ, направи презентация по темата „Специфика на българската общност в Северна Америка и ролята на ДАБЧ за запазването на родното самосъзнание, език и култура”. В краткия исторически обзор бе обърнато внимание върху специфичните особености при формирането на българската общност в САЩ и Канада в края на 19 век, формите на сдружаване през следващите етапи на развитие и специално ролята на българската църква и българското училище като центрове на социален и духовен живот на българските емигранти в тази част на света. Понастоящем българската общност в Северна Америка е добре структурирана и активна както по отношение на съхраняването на българския език и традиции, така и по отношение на популяризирането на родната култура в американското общество. Обърнато бе внимание и на формите на партньорство на организации и неделни училища от Северна Америка с ДАБЧ, като бяха посочени конкретни реализирани проекти през последните пет години.
 
Много въпроси бяха отправени към Янка Такева, председател на СБУ, във връзка с нейното изказване на тема „Синдикалните права на българските учители зад граница”. Презентации направиха Кина Бъговска, художник, председател на Българо-американския център за културно наследство, Боряна Шалевска от Американския университет в България, Диляна Иванова от Американския научен център в София за виртуалния музей „Куфарът на емигранта”. Издателствата „Анубис” и Булвест” представиха учебници и помагала, включително техни електронни варианти. С помагало в помощ на обучението по български език във втори клас се представи и „Малко българско училище” в Чикаго.
 
В двудневната програма на форума организаторите включиха още значими прояви, допълващи представата за богатия на културни събития живот на българската общност в Чикаго. Това бе българският фолклорен фестивал „Верея”, открит на 22 април, очертал се като най-голямото събитие от подобен характер за сънародниците ни в Северна Америка. Участваха 30 певчески и танцови групи от САЩ и Канада. Посетени бяха БПЦ „Света София” и училището към нея, отбелязало миналата година 70 години от своето създаване. Проведена бе среща с настоятелството на Българския образователен център „Нов живот” към църквата „Нов живот”, също дейни участници във форума. На заключителния ден бе посетена БПЦ „Св. Иван Рилски”, към която отдавна функционира и неделно училище. Вицепрезидентът Маргарита Попова и всички участници във форума се поклониха пред паметника на Апостола, открит пред църковния храм на 24 май 2015 година.
 
Коянка Димитрова, директор на дирекция „БО и ИД”