КАЛЕЙДОСКОП

Българи в Колумбия и Аржентина заедно на празника

24 март 2015

 

Организации на българите в Буенос Айрес и Богота заедно честваха 3 март
 
На 07.03. т.г. в Богота, Колумбия се състоя вълнуваща среща на сънародници. Тържеството, организирано от Колумбийско-българската фондация "Алианза”, с председател г-жа Дорис Дукова, и проведено в Hotel Centro Internacional в колумбийската столица, беше по повод Националния празник на България. Специални гости за случая бяха проф. д.т.н. инж. Георги Михов – ректор на Техническия университет в София, г-жа Ася Иванова – председател на Гражданска асоциация “Българите в Аржентина” от Буенос Айрес и г-н Иван Цанков – секретар на същата организация. Присъстваха българи, постоянно живеещи в Колумбия, както и колумбийци, някои от които получили образованието си в различни български университети. На гостите, според българската традиция, бяха закичени мартеници.
Г-жа Дукова откри срещата с кратко встъпление за значението, което има датата 3-ти март 1878 год. за българския народ. В края на словото си тя обясни символизма на стародавния български обичай – закичването с мартеници.
Проф. Михов поздрави присъстващите и говори за плодотворните контакти на Техническия университет от София с висши учебни заведения в Колумбия. Изрази надеждата си за задълбочаване на тези връзки.
В рамките на инициативата г-жа Иванова връчи специална грамота от името на Асоциация “Българите в Аржентина” за приноса на Колумбийско-българската фондация "Алианза” и лично на г-жа Дукова за съхраняването на българските традиции и култура.
След официалната част на гостите беше показан документалния филм “Пътят към свободата”, продукция на Гражданска асоциация “Българите в Аржентина”. Кинопроизведението с продължителност 25 мин., с озвучаване и надписи на испански език, увлекателно и последователно разказва за борбата на нашия народ за освобождение и проследява трудния и изстрадан път, довел в крайна сметка до този светъл ден – 3-ти март, след който България става свободна.
Филмът предизвика голям интерес сред присъстващите: породи разбираемо вълнение сред българите - поради темата, както и сред колумбийците – поради възможността да се запознаят с този героичен епизод от хилядолетната величава история на България.
Проведената в Богота в чест на Националния ни празник среща бележи една нова тенденция, съвпадаща с приоритетите на Гражданска асоциация “Българите в Аржентина”, а именно – установяване на трайни контакти между дружества на българи в Латинска Америка с цел провеждането на съвместни дейности и инициативи за популяризирането на България в тази част на света.
 Информацията е изпратена от г-жа Ася Иванова, председател на Гражданска асоциация “Българите в Аржентина” - Буенос Айрес.