СРЕЩИ

Д-р Александър Симидчиев: Много витамин C не е препоръчителен, защото COVID предизвиква съсирване

17 септември 2020

Д-р Александър Симидчиев:...Данните са упоменати в две публикации. Последната е от 15 юли в сп. Nature. Там се казва, че имунитет към SARS CoV 2 има включително при хора, които не са се инфектирали преди това. Това явно става с близкородствени вируси, които ги има често. Става дума за коронавируси, които обичайно циркулират в околната среда. Втората публикация пък показва т.нар. филогенетично дърво на коронавируса и разяснява как той се изменя, когато преминава от едно място в друго, от една популация в друга. И така една от най-близкородствените връзки до сегашния коронавирус е един, който се нарича CoV-2008/Bulgaria. Той е много близкородствен спрямо днешния коронавирус, дори от SARS и MERS.

Диян Стаматов: Всички искаме да започнат в реална обстановка и в реална училищна среда.

11 септември 2020

МОН предвиждаше три сценария, но кой е най-удачният?
- Аз бих погледнал трите варианта по-скоро според привлекателността им за родители, учители и ученици. Всички искаме да започнат в реална обстановка, с нормално присъствие на учители и ученици и в реална училищна среда. Това желание идва от факта, че в последните пет месеца на дистанционно обучение, дори и там, където се получи много добре всичко, контактът липсваше. Имаше слаба социализация и не е добре нещата да продължават в същия вид.
Втората по степен на приемане е ситуацията на смесено обучение. Тя е най-реалистичната, защото дори в едно училище от 600 ученици винаги ще има поне 5-6 със симптоми на коронавирус. Съгласно практиката, която е и в детските градини, те се затварят, дезинфекцира се и след два или три дни децата се връщат.
Ако това се приложи в училище, ще бъдем в изключително трудна в чисто физическо отношение действителност. Сградите на училищата са големи, тяхната дезинфекция е много по-трудна, скъпа и това би довело до сериозен казус. А едновременно с това учениците трябва да учат дистанционно, когато дезинфекцията се прави. Знаем прекрасно как, след като учениците се върнат, трябва период на адаптиране. Тоест това е възможно най-реалистичният, но и най-трудният вариант. А третият, който е най-неприложим за всички, е да продължим в изцяло дистанционен вариант.

Цецка Петрова: Новата скала ще мотивира зрелостниците да учат повече

04 септември 2020

В 8-и, 9-и и 10-и клас се следва хронологичният принцип на структуриране на учебното съдържание, а в 11-и и 12-и клас - тематичният. Не в това е проблемът. Новите учебни програми по литература за гимназиален етап страдат от фрагментарност и предполагат повърхностно познаване на много малки части от творби на европейската литература и само по един или два текста от творчеството на български автори. В 10-и клас всеки автор е представен само с по един текст. Това е крайно недостатъчно. Тематичното обучение във втория гимназиален етап трябва да надгради върху „Левски” от „Епопея на забравените”, три глави от „Под игото”, Алеко Константинов е представен само с „Бай Ганьо се върна от Европа”. Но при литературното обучение в 10-и клас не е обърнато внимание какво прави Бай Ганьо в България, от Пенчо Славейков е само Cis Moll, три са стихотворенията на Яворов, а на Дебелянов - едно, от Елин Пелин са включени само „Гераците”...