СРЕЩИ

Красимир Вълчев, министър: Изготвяме национални научни програми, които да бъдат насочени към основни задачи и теми, важни за обществото

21 май 2018

===Кой е най-големият проблем в образованието според вас?- Големите проблеми пред системата на предучилищното и училищното образование са недостатъчното равнище на базовите умения - четене, писане, математика, природни науки, дигитални умения; високият процент на преждевременно отпадналите от образователната система ученици; застаряващи учители или по-точно големият брой учители, които предстои да се пенсионират в следващите 10-15 години, и респективно обезпечаването на системата с педагогически специалисти; ниското участие на възрастните в учене през целия живот; възпроизводството на неграмотността от поколение на поколение и неспособността на образователната система да пресече това и др.

Диян Стаматов: Дава се шанс на малките училища да вдигнат нивото

11 май 2018

- Г-н Стаматов, как коментирате огласените нови идея за финансирането на образованието? За първи път ли се случва бюджетът за училищата да е съобразен според регионите и социалните групи ?
- Да, за първи път. Това е нов начин за финансиране на средното образование, който се различава от предходните години, когато делегираните бюджети се определяха от принципа "парите следват ученика". Разликата е в това, че се допълват още 2 финансови стандарти. Единият е за брой паралелки в училището, а вторият е за средства, които отиват като "стандарт институция".

Проф.Христо Пимпирев: Антарктида не е привилегия само на учените и логистиците, поддържащи полярните бази. Той е на цялото човечество

03 май 2018

- Проф. Пимпирев, какви са резултатите след 26-ата българска полярна експедиция?
- Експедицията още не е завършила, но мина по-голямата част от нея. В момента се изпълняват няколко важни и интересни научни проекта. Единият - „Лаборатория Антарктика", в който участват Людмила Филипова и д-р Нуно Перейра от Университета в Бейжа (Португалия), е високотехнологичен българо-португалски проект, целящ стотици деца да опознаят Ледения континент, без да напускат България. С помощта на роботи, снабдени с няколко сензора, както и с десет специално конструирани хардуерносензорни комплекта, ще измерват и записват ежедневно в продължение на месец множество физични параметри от Антарктида. Наред с това екипът ще направи 3D документален филм, който чрез очила за виртуална реалност ще пренася зрителите директно на ледения континент.