СРЕЩИ

Джими Найденов: Разбирателството неминуемо ще бъде съпроводено с необходимост от взаимни компромиси

06 юни 2023

Джими Найденов: По-голямата заплаха е война съвсем близо, разруха - стопанска и управленска, на прага и дори преминала през прага. В момента обединението, от една страна, е наложително. От друга, е изключително трудно. Като и от двете страни са готови да бълват гущери.

Появи се обаче много сдържан оптимизъм. Много дълги и много могъщи бяха омразата и неприемането. Сега неприемането може да се очаква да бъде в стремеж да надхитриш партньора си.

Проф. Даниел Вълчев: Живеем като в стих на Стефан Цанев – възторжено пасем едва поникнала тревичка

30 май 2023

Даниел Вълчев:Здравната система е една от най-големите и най-важни публични системи. По някакъв начин здравеопазването засяга всеки от нас. През годините се е говорило много за реформиране на тази система в различни нейни аспекти и звена, но почти винаги тези идеи са оставали без конкретна реализация. Достатъчно е да дадем пример с т.нар. електронно здравно досие – т.е. съхраняването на здравните данни на всеки българин в обща система, даваща възможност както всеки от нас лично да проследява своя здравен статус през годините (особено важно при смяна на лекуващ лекар, при изписване на лекарства, при хирургически интервенции и т.н.), така и за обобщаване на статистически данни и последващ контрол върху здравните заведения и търговците на лекарства.

Ярослава Прохазкова разговаря с Диян Стаматов

18 май 2023

Диян Стаматов: За една година световното образование сериозно дръпна напред. В България нещата си стоят по един консервативен и дърпащ назад вариант. Заради голямата динамика много неща трябва да бъдат променени.

Поколението ученици също много бързо се променя. След COVID ситуацията, продължила 2 години, учениците са коренно различни. Начинът им на мислене и на учене е съвсем различен вече. Към това прибавяме и годината, в която имаме наш национален проблем. Всъщност може да говорим за една 3-годишна пауза за образователните промени. Трябва да се промени какво и как се учи.