ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Живка Шамлиева(Франция): И пак за театъра и артистите…

27 март 2013

Българският театър! Той дойде от дълбините на столетията, в които пламъкът на българския творчески дух, въпреки вихрите от злощастия и погроми, успяваше да оцелява. А след Освобождението от петвековно иго, излетя като феникс от пепелта на робските години и с ярка светлина започна да излъчва искрите на възхитителни артистични дарования. Те през годините и до днес озонират духовната атмосфера на родината ни. Чрез героите, които пресъздават, те творят с дарованията си духовна красота, те възпитават, те обогатяват с познания, култивират естетически мироглед и разбиране за моралните и нравствени ценности.

Димитър Боримечков(Молдова): Нося в сърцето си една моя България

19 март 2013

Обгръща ме море от нежен шепот. Георги Н.Николов за поезията на Людмила Билярска(САЩ)

12 февруари 2013

При българите в Прага. В света на Деян Енев

21 януари 2013

2012.„Транспоези 2012”. Стихове на Георги Константинов в Брюксел

27 декември 2012