ОТКРИЙ СЕБЕ СИ И СВЕТА

Проф. Пламен Павлов. Ботев - учителят, будителят, пророкът

13 януари 2021

Проф. Пламен Павлов: С право проф. Елена Налбантова обръща внимание на сведенията на Киро Тулешков, според когото Ботев „... решава да започне работа в някое бесарабско българско село, за да събере необходимите му за обучение в Новорусийския университет средства (...) За готовността на Ботев да учителства в някое от българските села в Бесарабия си спомня и друг негов съученик от Одеса - Георги Смилов...” Ботев е назначен от отдела на народното просвещение в Акерман (дн. Белгород Днестровски) и изпратен в Задунаевка от локалното управление в Комрат (днес център на Гагаузката автономия в Молдова). Пристига в Задунаевка на 29 август 1866 г. и работи в създаденото през 1861 г. местно училище до пролетта на 1867 г.

"Разказвачът на коледни истории" - разказ от Деян Енев

06 януари 2021

Академик Антон Дончев: Днес думите за раздор, противопоставяне са многократно повече от думите за любов, разбирателство...

16 декември 2020

Георги Мишев. "Мир на кумирите ни"

09 декември 2020

Проф. Кирил Топалов: Ако Скопие признае истината, ще рухне единственият й исторически мит

01 декември 2020