СРЕЩИ

Разговор с Александър Андреев, говорител на ЦИК

12 май 2014

ЦИК работи съгласно сроковете, предвидени в закона и приетата хронограма, и е организирана в съответните работни групи…казва Александър Андреев, говорител на ЦИК - Г-н Андреев, Народното събрание продължава да държи отворен въпроса за състава на Централната избирателна комисия (ЦИК), като предстои приемането на нови промени в Изборния кодекс. Тази несигурност и политическите спорове затрудняват ли работата ви? - Политическото противоборство в Народното събрание по никакъв начин не може да повлияе върху текущата работа на Централната избирателна комисия. Тя е конституирана и встъпила в своите функции от 21 март и работи по процеса на подготовка и организация на изборите за Европейски парламент. При положение, че бъде прието някакво изменение на Изборния кодекс с внесените предложения, биха могли да настъпят промени в състава на ЦИК. Това обаче също не би могло да попречи на произвеждането на изборите. - 15 дни по-малко имате за организация на вота в сравнение с практиката отпреди. Има ли опасност от хаос? - Няма такъв проблем и такава опасност. ЦИК работи съгласно сроковете, предвидени в закона и приетата хронограма, и е организирана в съответните работни групи, за да може максимално бързо и своевременно да се решават въпросите, свързани с организацията и подготовката на изборите.

Иван Момиров(Италия), оперен певец: „Каквито и да са идеите на режисьора, те трябва органично да произлизат от музиката и либретото”.

25 април 2014

20 въпроса: Галин Стоев(Париж)

27 март 2014

Теодор Ушев(Монреал):По-добре да няма пари, отколкото идеи и вдъхновение

06 март 2014

Асен Ангелов: Добра заплата в успешна фирма ще върне младите

19 февруари 2014