СРЕЩИ

С акад. Васил Гюзелев разговаря Милена Бойчева

03 септември 2015

Задава се нова учебна година. Преподавате ли още в Софийския университет, акад. Гюзелев? - Не, пиша върху теми, по които не съм успял да работя досега. Опитвам се да направя рекапитулация на моето творчество. Човек в активната възраст или изпълнява поръчки, или се съобразява с тематиката, която му се налага. Въобще деловият човек, когато наближава вече да отиде в царството на блажените, има още по-голям недостиг на време. Човек винаги се бои от смъртта. Християнската религия представя човешкия живот като цикъл, който започва от раждането и завършва със смъртта, но след това му обещава живот вечен, ако е праведник. И все пак то е една илюзия, която съпътства човека през целия му живот. Аз не съм практикуващ християнин, но от дете съм възпитан в този дух. Обаче дойде 9 септември и се създадоха други форми на мислене и човек ще се промени естествено. Най-лесно е да прекършиш младите. Затова именно на тях се залага във всички общества и политически формации.

Петър Диков:Ларгото ще се превърне в културен феномен

19 август 2015

С проф.Божидар Димитров разговаря Константин Събчев

10 август 2015

С Васил Велев, председател на АИКБ, разговаря Цветелина Катанска

28 юли 2015

С проф.Минко Балкански(Париж) разговаря Христо Христов

14 юли 2015