СРЕЩИ

Лъчезар Богданов. Повишението на лихвите ще свие потреблението

05 февруари 2019

- Забавянето на растежа в еврозоната още през последните месеци на 2018 г. е видимо, индустриалното производство във водещи икономики като Германия също отбелязва влошаване. Промяната в паричната политика на ЕЦБ ще бъде основният фактор в средносрочен план, Брекзит със сигурност ще повлияе на търговията и инвестициите, дълговата ситуация в Италия не може да се удържа до безкрайност. Единственият фактор, който ще действа в обратната посока е продължаващото релокиране на експортно-ориентирани производства и услуги в страната - така увеличеният капацитет може в известна степен да неутрализира негативния ефект от цялостния спад на външното търсене.

Васил Велев: Шампиони сме по скъп промишлен ток в Европа

22 януари 2019

Зорница Русинова:Пътят ни оттук нататък e: гарантираме качествени услуги и ефективно използване на държавния ресурс

07 януари 2019

Васил Найденов: Ако не си разбран и обичан, животът се обезсмисля

04 декември 2018

Над 19 млн. лева увеличение предвижда бюджетът за култура през 2019 г.

26 ноември 2018